शंघाई क्रेवरी उद्योग कं, लि

पुर्जाहरू र उपभोग्य वस्तुहरू