शंघाई क्रेवरी उद्योग कं, लि

उच्च गति काँटेदार तार मेशिन

  • High Speed Barbed Wire Machine

    उच्च गति काँटेदार तार मेशिन

    उच्च-गति काँटेदार तार मेशिन सुरक्षा संरक्षण समारोह, राष्ट्रिय सुरक्षा, पशुपालन, खेल मैदानको बार, कृषि, एक्सप्रेसवे, इत्यादिका लागि व्यापक रूपमा काँटेदार तार उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ।